O Nas

Przedszkole Tajemniczy Ogród to niepubliczne przedszkole przyrodnicze, którego głównym celem jest wspomaganie indywidualnego i wszechstronnego rozwoju psychofizycznego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami. Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą, przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy oraz pozostaje w ścisłej współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu wspierania działań wychowawczych rodziców. To tutaj wśród zieleni, na dużym placu zabaw, własnym ogródku warzywno-owocowym i kwiatowym realizujemy edukację proekologiczną – kształtowanie świadomości ekologicznej oraz stwarzamy warunki do pracy na rzecz środowiska naturalnego.

Przedszkole Tajemniczy Ogród oferuje szeroki wachlarz zajęć w ramach opłaty stałej. Dziecko nie tylko będzie uczyć się przez zabawę pod okiem doskonałych pedagogów, ale skorzysta również z zajęć nauki języka angielskiego, muzyko-rytmiki, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, logopedii, bajkoterapii i wielu innych. Istnieje także możliwość organizacji zajęć dodatkowych: karate, taniec, zajęcia sportowe z piłkami.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00, cały rok z wyjątkiem dwutygodniowej przerwy wakacyjnej przypadającej w lipcu.

Nasze przedszkole wpisane jest do ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne pod numerem WSO- 10/2008